Chakratirtha

Simahina asha simita jeeban. Nijar tatha paribarika abasyakataku puran kariba paeen ame ali karu thakura nka pakhare nahele

prakruti pakhare. Aji ra adhuna samaj jete sikhita aau tatwika hele b haar manijae ae prakruti pakhare. Bilaspurna jeeban

saili ku chhadi mana ku halka tathamanasika purna karibaku dhaeen ase ae mati maa kolaku. Upalabdhi kare gotia satya ku je

ame jete bada raja hele b ame dine ae matire missibaa. Prakruti ra au eka vinna rupa ku upasthan kari atharara alekhya

CHAKRATIRTHA.

Anandpur ru bhadrak gala bele pade chhennapadi chhaka. Chennapadi chhaka ru 2km agaku gale pade tartara chhaka. Sei chhakaru

bama pate 20 km gale pade Chakratirtha. Adivasi gramya jeeban tatha sabujima varti dhanakheta dei agaku gala bele mana re ase

ajana pulaka.

Jungle ghera pahad aau nirjana jharana kula akarshita karichi kete ruhimuni mananku. Semiti eka jaga heuchi chakratirtha .

Durgama raasta sanga ku mana ku mohi nela vali navaschumbi pahada laaguchi jemiti dura digbalayare misi jaeechi mati aau

akash. Pahada ra pada desare pahanchila belaku jharana ra kulukulu sabda jatra janita klanti haran kariniye. Pahadi fulara

basna re matuala hue mana. Mane pade khoka bhai nka geeta” Ae je banalata pahada, pahade dise kede sundara…..” Manaku

pabitrata re bandhi rakhe jharana ara pate thiba hanuman bigraha aau mahadeva mandira. Tike uparaku gale dekhajae rushi

ashram tie. Athare baba rama das nka dwara dhuni te jala chalichi . Aji jae jaluchi se dhuni 1975 ru . Ghancha aranya re rama

nama gaee dhuni ku jalei rakhu thiba jane taponistha baba. Katha tankara mahu pari mitha sethire vari rahithae antarangata

aau jeeban re lagiba vali upadesha mana. Aranya re saala,piasala, amba , panasa gamhari pari anek gachha dekhibaku mile.

Harina, baarha, haathi adi kete jeeba jantu nka nirvaya asraya sthali. Manaku mile shanti aau kichidina dukha sahibaku shakti

. Atma khusi heijae jharana panire goda dhoi. Prachanda khara bele aethi lage thanda , kou seeta tapa niyantrita ghara thu

jathesta adhika. Sahar ra dhuli dhusarita jeeban auu kolahalamaya srunkhanlita jeeban ru tike chhuti mile. Satare mile purna

paritrupti.

Jungle bibhaga anek padakhep neichi tirtha ra unnati paeen. Tathapi sarkari stara re abahelita ae khetra. Gamanagaman ra su

byabastha, tatha baasa upajogi gruha nirmaan kale ae khetra ti odisha tatha odisha bahare naa kari paranta. Hathi upadraba o

fasl nasta aetthi pradhan samasya. Kebe samaya paile nischaya buli jaantu chakratirtha.

Categories: Kendujhar

2 Comments

Leave a Reply